neljapäev, 11. juuni 2009

Kokkuvõtetegemise aeg

Lastevaba töö - võiksime tinglikult praegust tööd koolis nimetada. Kui õpilastel suvepuhkus, ega siis õpetajatel töö puudust ole. Swot-analüüsi tehes, toodi välja pedagoogilises, kasvatus- ja juhtimistegevuses tugevused ja nõrkused; ohud ja võimalused. Kooliaasta lõpuaruandlus - lausa nauditav oli õpetaja Jaagupi loominguline lähenemine aastaaruannet koostades. Värsiridadesse oli ta põiminud oma nägemuse möödunust.

Hetkel käivad üheksanda klassi eksamid. Soovin neile head põrumist! Ilusat peatselt algavat suvepuhkust kolleegidele ja õpilastele!

Õp M Lindau