reede, 25. detsember 2009

Tartu Ülikool ootab häid üliõpilaskandidaate

Meie kooli ajalehe peatoimetajale Hegnele saadeti meediaõppeks infokiri, mis pigem kutse. Hegne palvel avalikustan selle ajaveebis, sest kooli ajalehte ei mahtunud. Soovitan lugeda selleks, et oma tulevikuplaane varakult seadma hakata.

(M Lindau)


Tartu Ülikooli ootab õppima andekaid, motiveeritud ning teadlikult eriala valinud noori, pakkudes omalt poolt kaasaegset ning väljakutseid pakkuvat õpikeskkonda.
Tartu Ülikoolis on võimalik leida endale meelepärane eriala rohkem kui 70 õppekava seast. Õppima on võimalik praktiliselt kõike humanitaarteadustest ning kunstidest meditsiini, loodus- ja ühiskonnateaduste ning pedagoogikani.
Times Higher Education edetabeli andmetel kuulub Tartu Ülikool viie protsendi maailma edukamate ülikoolide hulka. Edetabeli koostamisel on arvestatud akadeemiliste juhtfiguuride ja kõrgkoolide juhtide küsitlust, üliõpilaste ja õppejõudude suhtarvu, teaduspublikatsioonide tsiteerimist, välisõppejõudude ja –tudengite osakaalu.
Oktoobri lõpus avati Tartu Ülikoolis Euroopa üks viimase kümne aasta moodsamaid loodusteaduste õppe- ja teadushooneid Chemicum, kus hakkab tööle ligi 300 teadlast ja doktoranti ning mis saab õpikeskkonnaks ligi 600 üliõpilasele.
Tartu Ülikoolil on Eesti kõrgkoolidest kõige enam koostöölepinguid rahvusvaheliste ülikoolidega praktiliselt kõikidelt kontinentidelt. Igal aastal kasutab umbes tuhatkond üliõpilast võimalust käia end erinevate arvukate koostöölepingute ja stipendiumide abil välismaal täiendamas.

Vastuvõtust
Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe päevasesse õppesse toimub vastuvõtt valdavalt lävendipõhiselt. Kõikidele üliõpilaskandidaatidele, kelle punktisumma on võrdne või ületab lävendit, on õppekoht Tartu Ülikoolis garanteeritud. Traditsioonilise paremusjärjestuse lausel toimub vastuvõtt vaid arstiteaduskonnas.
Oluline erinevus teiste kõrgkoolidega võrreldes on see, et Tartu Ülikoolis toimuvad sisseastumiseksamid enne avalduste esitamist. Internetiaadressil www.ut.ee/sisseastumine tuleb kõigepealt eksamitele registreeruda ning pärast tulemuste selgumist saab esitada ülikooli ka sisseastumisavalduse.
Eritingimustel ehk riigieksamite tulemusi arvestamata ja sisseastumiseksamiteta võetakse tasuta õppekohale vastu 12. klassi üleriigiliste aineolümpiaadide viis paremat ja rahvusvahelistest aineolümpiaadidest osavõtnud. Tartu Ülikooli sisseastumisveebil on kirjas tunnustatud olümpiaadide nimekiri. Täiendavaid eritingimusi loodus- ja täppisteaduslikel olümpiaadidel osalenutele on loonud loodus- ja tehnoloogiateaduskond ning matemaatika-informaatikateaduskond.
Lisaks võetakse Tartu Ülikooli vabalt valitud õppekava tasuta õppekohale vastu kõik üliõpilaskandidaadid, kes on sooritanud akadeemilise testi vähemalt 80,0 punktile. Tasulisel õppekohal saavad õpinguid alustada need, kelle akadeemilise testi tulemuseks on vähemalt 70,0. Akadeemiline test on kohustuslik ainult sotsiaalteaduskonda kandideerijatele. Kõigile teistele üliõpilaskandidaatidele pakub test vaid alternatiivi ülikooli sisseastumisele, juhul kui mingitel põhjustel tavakorras sisseastumine ei ole võimalik.
Kõikidele gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanutele lisatakse täiendavad kolm punkti ning Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas, matemaatika-informaatikateaduskonnas ning haridusteaduskonnas on valikulised õppekavad, kuhu võetakse medalistid vastu riigieksamite tulemusi arvestamata ja sisseastumiseksamiteta.
Tartu Ülikooli täpsed vastuvõtutingimused ning lävendid kinnitatakse oktoobri lõpus ning avaldatakse novembri esimesel nädalal Interneti-aadressil www.ut.ee/sisseastumine. Kõik huvilised on oodatud Tartu Ülikooli õppimisvõimalustega tutvuma kevadisel koolivaheajal lahtiste uste päeval, 24. märtsil.

Kaja Karo
vastuvõtu peaspetsialist

Kommentaare ei ole: